Repetities

Projectkoor Experience repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in Zaal Bellevue, Maarheezerweg 1 in Budel. Halverwege de repetitie is een korte pauze ingelast om iets te drinken en gezellig te praten.

De repetities worden geleid door onze dirigente Sylvia Berghs en het combo is alleen aanwezig na afspraken met het bestuur en dirigente. De repetities starten met inzingen. Afwisselend worden ingestudeerde nummers geoefend en nieuwe stukken ingestudeerd. Er zijn oefenfiles voor de leden om thuis te beluisteren en het instuderen van de nieuwe stukken makkelijker te maken.

 

Voor concerten kunnen extra repetities gepland worden. Het bestuur inventariseert vooraf of op de voorgestelde datum en tijdstip voldoende leden deze extra repetities kunnen bijwonen.

Ook verzorgt het bestuur een jaarlijks repetitieschema voor het vervallen van repetities tijdens feestdagen en vakantieperioden.

Experience organiseert regelmatig een open repetitie voor belangstellenden. Vrijblijvend kan door geïnteresseerden ervaren worden hoe het is  om met het koor mee te zingen. Ook tijdens gewone repetities zijn mannen en vrouwen die lid van Experience willen worden van harte welkom (zie ook “Lidmaatschap”).