Geschiedenis

Ontstaan

Tot en met de derde editie van de Buulse Proms in 2002 werd een gelegenheidskoor van circa 60 personen samengesteld. De sfeer was zo leuk en gezellig dat de meeste leden van dit gelegenheidskoor het jammer vonden dat dit koor na de Buulse Proms uit elkaar zou vallen. Op verzoek van de toenmalige dirigent Joos Smolenaars werd een doorstart gemaakt bij wijze van experiment. “Projectkoor Experience” werd op 10 maart 2003 opgericht.

Projectkoor Experience - Buulse Proms 2005

Dirigent(e)

Joos Smolenaers was de eerste dirigent van Projectkoor Experience en heeft het koor gedirigeerd tot en met de 4e Buulse Proms in 2005. Na het overdragen van het dirigentstokje heeft Joos bij verhindering van de vaste dirigente en op verzoek van het bestuur als gastdirigent het koor gedirigeerd. De waardering van het koor voor hun eerste dirigent is groot en zijn gastdirigentschap wordt zeer op prijs gesteld.

De opeenvolgende dirigentes hadden ieder hun eigen invloed op de ontwikkeling van Projectkoor Experience. Nadia Loenders (2005 tot en met 2007) uit Lummen introduceerde de eerste stemtesten om een evenwichtige stemverdeling binnen het koor te krijgen. Sinds deze periode staat het koor open voor nieuwe leden om de stemverdeling binnen koor op pijl te houden. Onder leiding van Nadia werd een piano aangeschaft om het koor te ondersteunen. Met Karin Lauwers (februari 2007 tot en juni 2009) uit Achel werd het repertoire moderner en kwam er een vaste pianist. Verder werd er gewerkt aan meer dynamiek en aan de presentatie tijdens uitvoeringen door de introductie van choreografie en het zingen zonder bladmuziek.

Sinds 2009 dirigeert Sylvia Berghs uit Baexem Projectkoor Experience. Met de komst van Sylvia werden doelen gesteld en diverse commissies opgericht zoals een activiteiten-, muziek- en kledingcommissie. Sinds 2010 repeteert het vaste combo van  Projectkoor Experience mee als voorbereiding op de optredens na overleg met Sylvia en het bestuur. Het door Sylvia ingezongen repertoire voor iedere afzonderlijke stemsoort binnen het koor ondersteunt de leden met het instuderen van nieuw repertoire. Ook bij Sylvia worden stemtesten  gehouden om na te gaan of de stemverdeling binnen het koor nog optimaal is. Verder krijgt ieder nieuw lid van Sylvia een stemtest zodat ieder lid het repertoire kan zingen dat bij zijn of haar stem past.

Repertoire

Projectkoor Experience heeft een breed repertoire. Aanvankelijk was het repertoire van Projectkoor Experience voornamelijk klassiek. Door de jaren heen is het repertoire breder geworden met de introductie van modernere muziek uit de Top 2000, films en musicals. Naast in het Nederlands en Engels zingt Projectkoor Experience ook in het Frans, Duits, Italiaans, Zweeds en zelfs Afrikaanse muziek staat op het repertoire.

De keuze voor het repertoire wordt gemaakt door de muziekcommissie in overleg met de dirigente. Binnen het koor worden ideeën voor nieuw repertoire vanuit de leden gestimuleerd. Zowel voor de geplande concerten als door het jaar heen kan nieuw repertoire bij bestuur, muziekcommissie en dirigente door de leden aangegeven worden.

Verder biedt Projectkoor Experience aan de leden ruimte om in kleine groepen extra nummers in te studeren die tijdens optredens ten gehore gebracht kunnen worden. Ook kunnen leden aangeven als er interesse is om een keer een solo te zingen. Uiteindelijk bepaalt de dirigente wie voor welke nummers in groepjes of een solo partij mag zingen. Van deze leden wordt wel verwacht dat ze zich buiten de repetities extra voorbereiden.

Buulse Proms

Ontstaan vanuit een gelegenheidskoor van de Buulse Proms heeft Projectkoor Experience een speciale band met de Buulse Proms en haar organisatie harmonie Eendracht Maakt Macht (EMM) uit Budel. Projectkoor Experience heeft sinds haar ontstaan met iedere editie van de Buulse Proms meegedaan. De uitnodiging van de organisatie van de Buulse Proms wordt iedere drie jaar zeer gewaardeerd.
Vanaf het moment dat de organisatie van de Buulse Proms de eerste nieuwe muziek aanlevert, wordt intensief gerepeteerd met dit nieuwe repertoire.

Ongeveer een half jaar lang staat een groot deel van de repetities in het teken van de Buulse Proms. Projectkoor Experience streeft om met een zo volledig mogelijk koor en combo aanwezig te zijn op haar vaste repetitieavond als tijdens de extra repetities met harmonie en solisten.

Tijdens iedere editie van de Buulse Proms wil Projectkoor Experience samen met de organisator EMM, solisten, en dansgroepen, het aanwezige publiek een grandioze avond verzorgen. Met veel enthousiasme wordt tijdens deze Proms concerten gezongen en is het een feest om onderdeel te zijn van dit groots driejarig evenement.

Projectkoor Experience - Concert met Con Amore in Weert, april  2010  

Optredens

Projectkoor Experience heeft ook haar eigen optredens. Het eerste project was de Gildemis in de O.L.V. Visitatiekerk ter gelegenheid van de opening van de 61e Kringgildendag Kempenland Budel op 1 juni 2003. Het eerste eigen concert van Projectkoor Experience vond plaats in het voorjaar van 2005. Tijdens dit eerste concert werd het optreden van het koor afgewisseld met optreden van kleinere groepjes binnen het koor.

Door de jaren heeft heeft Projectkoor Experience naast zelf georganiseerde optredens, vele verschillende optredens verzorgt binnen en  buiten Budel. Projectkoor Experience nam deel aan bijvoorbeeld “Budel Zingt” in 2012 met het Budels Gemengd koor en Quintesses, maar ook met harmonie EMM tijdens de Buulse Maestro in 2013. Buiten Budel heeft Projectkoor Experience opgetreden in Luxemburg tijdens haar 10 jarige jubileumreis en in Middelburg. In Nederland waren optredens van Projectkoor Experience in bijvoorbeeld Roggel, Mierlo, Weert Eindhoven, Leende, Neer,  Valkenswaard en Middelburg. Een enkele keer heeft Projectkoor Experience deelgenomen aan concerten met een beoordeling zoals in juni 2009 tijdens het Vocaal Internationaal Korenfestival in Weert.

Met Kerst heeft Projectkoor Experience een aantal jaren eigen optredens verzorgd met gasten in het Protestants Kerkje. Ook waren er optredens rond Kerst in Stevensweert, tijdens het Dickensfestival in Maarheeze en samen met Harmony Les Echo’s in Budel Dorplein.

De lustrumconcerten heeft Projectkoor Experience altijd groter aangepakt zoals het eerste lustrumconcert “Big Fun with Experience” uit december 2007 samen met de Big Fun Band uit Someren-Eind.  Het onvergetelijke tweede lustrumconcert met Gerard van Maasakkers en zijn vaste mannen in 2013. Tijdens dit jubileumconcert "Experience in concert met Gerard van Maasakkers" waren er wisselend optredens van Gerard van Maasakkers en het koor, maar ook werden samen nummers ten gehore gebracht. Tijdens het derde lustrum concert 'Ritmo del Mundo'  op 8 april 2017 maakte Projectkoor Experience een muzikale een reis rond de wereld. Jack Kuppens en Petra Feijen  verzorgden op hun eigen unieke wijze de reisleiding en presentatie. Tijdens dit concert waren ook solisten en gastmuzikanten uitgenodigd.

Ritmo del Mundo: Projectkoor Experience in een reis rond de wereld

Combo

Het koor is in 2005 voor het eerst begeleid door “de van Bills”, muzikanten uit het eigen koor. In de periode 2007 tot en met 2009 heeft Stefan den Ouden het koor op piano begeleid. Vanaf 2010  heeft Projectkoor Experience een eigen combo onder leiding van Johan Saanen (bas), en toen bestaande uit Ronald Heijmans (gitaar), Gerard Lambers (drums) en Stef Teeuwen (piano).

Door de jaren heen zijn er wisselingen in het combo geweest. Projectkoor Experience is op piano begeleid door onder andere Carmen Cozmanciuc en Elsemieke Piepers. Onno Looijmans heeft de drumbegeleiding van Gerard Lambers overgenomen en was een aantal jaren lid van het combo van Projectkoor Experience. Jos Nelissen heeft Projectkoor Experience kortdurend op gitaar begeleid. Het huidige combo bestaat uit Johan Saanen (bas), Hans Lambers (drums) en Dorenda Notermans (piano).

Naast de vaste comboleden werd het combo tijdens concerten af en toe uitgebreid met gastmuzikanten. Recent tijdens het concert Ritmo del Mundo traden de gastmuzikanten Lars van Tulden (percussie), Niels de Goeij (gitaar) en Madélon en Martin van Sint Annaland (acordeon) samen met koor en solisten op.

Zoals in het verleden worden koorleden die een instrument bespelen incidenteel gevraagd om samen met het combo het koor muzikaal te begeleiden. Monica Kesseler nam een tweede piano partij voor haar rekening. Momenteel begeleidt Nelly Kwanten het koor af toe op dwarsfluit.

Afscheid van Elsemieke Piepers

Corona pandemie

Na het uitbreken van de coronapandemie in maart 2020 heeft Projectkoor Experience zoals zoveel verenigingen en stichtingen al haar geplande optredens moeten annuleren. Tijdens deze pandemie is het doorgaan de repetities en eventuele optredens binnen de geldende maatregelen altijd het uitgangspunt. Na een onderbreking van de repetities aan het begin van de pandemie zijn de repetities weer gestart zodra het mogelijk was. De eerste repetities waren in kleinere en later in grotere groepen met in achtneming van de vereiste afstand en zig-zagopstelling. Momenteel repeteert het gehele koor weer samen. In de winter van 2020/2021 heeft Projectkoor Experience tijdelijk online via ZOOM gerepeteerd waarbij de dirigente binnen de mogelijkheden voor afwisselende repetities zorgde. Ondanks alle inzet van het bestuur en de dirigente, was de opluchting groot toen alle leden weer samen gezamenlijk op locatie mochten repeteren.

Vanwege de corona pandemie heeft Projectkoor Experience afscheid moeten nemen van haar vaste repetitie locatie de Bellevue in Budel. Jarenlang heeft Projectkoor Experience hier met veel plezier gerepeteerd. Tijdelijk heeft Projectkoor Experience gerepeteerd op de Randweg 34 in Budel om vanaf september 2021 te starten in gemeenschapshuis de Reinder te Budel-Schoot.

Overig

Alhoewel tijdens de repetities de nadruk ligt op het instuderen van de meerstemmige zang, werkt Projectkoor Experience ook aan het presentatie tijdens de optredens. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk uit het hoofd te zingen waardoor er meer ruimte is voor choreografie. De kledingcommissie houdt zich bezig met de kleuren van de kleding en accessoires om als koor een mooi geheel te vormen.

Om de presentatie te verbeteren hebben repetities in het verleden in het teken gestaan van stemvorming en choreografie. Verder staat Projectkoor Experience open voor projecten zoals Cranendonck in Rep en Roer (2016) om zich verder als koor te ontwikkelen. Naast kwalitatief goed zingen, is sfeer en gezelligheid binnen het koor ook belangrijk. Jaarlijks wordt voor de zomervakantie een gezellige jaarafsluiting georganiseerd door leden in samenwerking met de activiteitencommissie.