27 augustus
Experience is weer aan het repeteren.

Experience is weer aan het repeteren.

Experience is weer gestart met haar wekelijkse repetities volgens de richtlijnen van de overheid. Helaas kan Experience geen gebruik maken van de repetitielocatie in de Bellevue omdat de zaal niet voldoet om te zingen volgens deze richtlijnen. Gelukkig mag Experience gebruik maken van een locatie aan de Randweg Zuid in Budel die door een oud-koorlid ter beschikking is gesteld. Experience maakt sinds de repetitie in augustus 2020 dankbaar gebruik van deze ruimte en is haar oud-koorlid zeer erkentelijk voor dit aanbod.

Op dit moment is het onduidelijk of de geplande concerten tijdens de Kerstperiode door kunnen gaan. Experience zoekt binnen de richtlijnen van de overheid naar mogelijkheden om de resultaten van het repeteren van haar repertoire ten gehore te brengen. Hierbij staat Experience open voor samenwerking met andere verenigingen en organisaties.